عکس های قدیمی محله طرشت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

عکس های قدیمی محله را از اهالی محترم طرشت گرفته و جمع آوری کردم .  

بقعه شیخ عبد الله طرشتی نژاد :

 

منبع : خبرگزاری مهر 

منبع : خبرگزاری مهر 

عکاس : حدیث

عکاس : حدیث 

 عکاس : حدیث

عکاس : حدیث 

 

عکاس : حدیث

منبع: خبرگزاری مهر

حاج محمد زمانی ( معروف به حاج محمد شکسته بند ) در یکی از باغهای طرشت

 

 

 

 

 

 

 

عکس های قدیمی محله را از اهالی محترم طرشت گرفته و جمع آوری کردم .  

بقعه شیخ عبد الله طرشتی نژاد :

 

منبع : خبرگزاری مهر 

منبع : خبرگزاری مهر 

عکاس : حدیث

عکاس : حدیث 

 عکاس : حدیث

عکاس : حدیث 

 

عکاس : حدیث

منبع: خبرگزاری مهر

حاج محمد زمانی ( معروف به حاج محمد شکسته بند ) در یکی از باغهای طرشت

 

 

 

 

 

 

 

عکس های قدیمی محله را از اهالی محترم طرشت گرفته و جمع آوری کردم .  

بقعه شیخ عبد الله طرشتی نژاد :

 

منبع : خبرگزاری مهر 

منبع : خبرگزاری مهر 

عکاس : حدیث

عکاس : حدیث 

 عکاس : حدیث

عکاس : حدیث 

 

عکاس : حدیث

منبع: خبرگزاری مهر

حاج محمد زمانی ( معروف به حاج محمد شکسته بند ) در یکی از باغهای طرشت

 

شنبه, 30 شهریور,1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search