مشخصات عمومی محله

مشخصات عمومی محله

مشخصات محله طرشت

عکس قدیم طرشت

2301081متر مربع

وسعت محله

23782

جمعیت ساکن

6333

خانوار

6241

واحد مسکونی

256

اصناف تجاری

6

بوسنان ها

6

فضای سبز

3

مدارس دولتی

6

مراکز آموزشی

3

مساجد

4

حسینیه

3

مراکز ورزشی

2

مراکز فرهنگی

1

مراکز دانشگاهی

2

مراکز درمانی

5

بانکها

2

مراکز اقامتی

12

مجتمع مسکونی

شنبه, 30 شهریور,1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search