هیات امناء

لیست اعضای هیات امناء محله طرشت

ردیف

نام  نام خانوادگی

نام پدر

میزان تحصیلات

سال تولد

کد ملی

نماینده

شماره تماس

1

زهرا محمدی

نصرت اله

کارشناسی

1348

0054331684

 

دبیر شورایاری

 

09193777823

2

آمنه حسینمردی

محمد

دیپلم

1339

0053309251

 

شورا

 

09124144532

3

ربابه قهرمانی

عیوض

دیپلم

1338

 0053305744

 

شورا

 

09124549372

4

علی عابدینی

حسین

کاردانی

1347

0047801042

 

 

شورا

09126384895

5

مژگان داوری

سیده حسن

کارشناسی

1362

0074840614

 

شهرداری

 

09397913023

6

حسین دقیقی اصل

حمید

لیسانس

1364

007715020

 

بسیج

 

09128938915

7

حمید رضا صافی

حسن

کارشناسی ارشد

1351

0056669704

 

 

تشکلهای مردمی

09123617190

09214183856

8

محمد صادق لطفعلی خانی

مرتضی

سیکل

1335

00532955957

 

 

جانشین شورایاری

09122151365

9

رضا طرشتی نژاد

محمد رحیم

کارشناسی ارشد

1350

 0054378214

 

شورا

 

09123062466

10

مجید حاج حسن

محمد

دیپلم

1340

0037506560

 

نماینده مذهبی

 

09124718641

11

زهرا تیموری

عزیز الله

لیسانس

1331

00307503944

 

آموزش و پرورش

 

09121899765

12

سید جمال حسینی نیشابوری

 حسین

حوزه وی

1335

 

 

روحانی

 

09121129432

13

مهدی عابدینی

حسین

کارشناسی

1352

0061208469

شورا

 

09380413878

 

شنبه, 30 شهریور,1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search