پارک های محله طرشت

رستوران کندیمیزبه نشانی : محمدعلی جناح.اول خیابان صالحی.انتهای ولدخانی محمدعلی جناح.اول خیابان صالحی.انتهای ولدخانی محمدعلی جناح.اول خیابان صالحی.انتهای ولدخانی محمد علی جناح - اول خیابان صالحی انتهای ولد خانی شمالی -شماره تماس66066349

بوستان شهدای طرشت که بزرگترین بوستان محله می باشد و سالهای بسیار دور قبرستان قدیمی طرشت بود و هنوز آثار تعدادی سنگ های مزار گذشتگان در آنجا دیده می شود که مادر بزرگ خودم هم آنجا مدفون می باشند .

 

 

 بوستان شهید عزیزی :این بوستان با مساحت بالای درمیدان سماء .محله طرشت واقع شده است و ازامکانات ورزشی هم برخوردارمی باشد

 
بوستان نشاط انتهای خیابان شهید علی حسینمردی

بوستان  بامداد- ابتدای خ شهید قلانی


 

 

 بوستان تندرستی - ابتدای خ شهید عزیزی


 

                             بوستان ارمغان - خ شهید سلطان محمدی

 

شنبه, 30 شهریور,1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search