تاریخچه سرای محله

                               

      سرای محله در تاریخ یکم شهریور ماه ، سال 1391 با حضور شهردار محترم سرکار خانم صابری واعضای محترم شورایاری محله افتتاح گردیدوازآن تاریخ به بعد فعالیت های خانه های چهارده گانه  آغاز گردید .


                     

 

شنبه, 30 شهریور,1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search