مشخصات پرسنل سرا

  پرسنل سرای محله طرشت

 ردیف

 نام

 خانوادگی

 سمت

 کد ملی

 تحصیلات

 عکس

1

جلال

شاملو

مدیریت

0081158130

دانشجوی دکتری

2

مهسا

قاسمی

منشی

0078290503

لیسانس

 3  شاهرخ  جعفری  خدمات  5678904568  نهضت
شنبه, 29 دی,1397
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search