اهداف و وظایف سرای محله

 ضرورت تشکیل سرای محلات

با توجه به نقش و وظایف شهرداری محترم تهران در زمینه گسترش و حضور فعال شهروندان در عرصه های گوناگون و اجرای سیاست محله محوری و تحقق بخشیدن به ماده 71 قانون وظایف و تشکیلات شورای اسلامی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی دستور العمل ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران  تصویب و ابلاغ گردید.

اهداف راه اندازی سرای محلات

افزایش مشارکت مردمی در اداره امور شهر از طریق بکارگیری توانمندی های  و ظرفیت های مادی و معنوی آنان و استفاده مثبت از امکانات محلات.
ایجاد رکن  اجرائی در سطح محله متناسب با رکن مشورتی و نظارتی شورایاری
افزایش اعتماد و ارتباط متقابل بین شهرداری و ساکنین محلی
تطابق هر چه بیشتر برنامه ها ، تصمیمات و فعالیت ها با خواسته ها و مطالبات اصلی و مهم مردم
تلاش جهت احیاء و برجسته سازی هویت و جایگاه محله ای
تقویت وافزایش همکاری مشترک شهروندان و شهرداری در انجام فعالیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی و رفاهی 

شنبه, 30 شهریور,1398
نوع جستجو را انتخاب کنید.
  • سایت
  • وب
Search